Biker.sk

ANTIBAKTERIÁLNY SPREJ K ROČNÉMU PREDPLATNÉMU ČASOPISU BIKER IBA ZA 15,90€!
Poradňa

Otázky a odpovede, ako jazdiť bezpečne na bicykli: Povinnosti vodičov

Ministerstvo vnútra spustilo kampaň, v ktorej pripomína cyklistom i vodičom, ako sa správať v premávke zodpovedne, ohľaduplne a podľa zákona.
Martin Sarvaš
Ilustr. foto: Shutterstock

Posledné tragické nehody cyklistov upriamili pozornosť verejnosti na bezpečnosť cyklistickej dopravy, ktorá sa teší u nás čoraz väčšej obľube. Aktuálne je tiež v plnom prúde celoslovenská kampaň Do práce na bicykli.

Ministerstvo vnútra SR považuje ochranu cyklistov na cestách za veľmi dôležitú, nakoľko spolu s chodcami patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Sme pripravení hľadať riešenia a poznatky z ostatných krajín tak, aby nezostali len na papieri, ale boli aj reálne vykonateľné v prospech ochrany cyklistov.

Podpíšte petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov v premávke – podpísať petíciu.

Akú má vodič základnú povinnosť vo vzťahu k cyklistom?
 • Vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám.
Ako vodič predchádza cyklistov?
 • Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť cyklistu.
 • Vodič musí pri predchádzaní zachovávať dostatočný bočný odstup od cyklistu.
 • Samotná šírka bočného odstupu konkrétne daná v zákone nie je. Vodič musí pritom prihliadnuť najmä na svoju rýchlosť a aké motorové vozidlo riadi, ako aj na stav a povahu vozovky. Vo všeobecnosti sa vodičom motorových vozidiel odporúča zachovávať aspoň 1,5 m bočný odstup od cyklistov a chodcov.

Dáva vodič pri odbočovaní prednosť cyklistovi?
 • Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Neplatí to pre vodiča električky.
 • Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.
Ako sa správa vodič k cyklistom na priechode?
 • Vodič nesmie ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov.
 • Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo cyklistov, aby im umožnil prejsť cez cestu, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní tak spraviť. (Neplatí to pre vodiča električky.)
 • Vodič nesmie predchádzať na priechode pre chodcov, priechode cyklistov a bezprostredne pred nimi.
 • Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov.
 • Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi.

Otestujte sa

Môže vodič zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov?
 • Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, na cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov.
Rady pre vodičov na záver
 • V prípade cyklistu verzus vodiča auta ťahá vždy za kratší koniec ten menej chránený účastník. Preto je dôležité, aby vodič motorového vozidla predvídal, či stihne v prípade potreby skôr a adekvátne zareagovať.
 • Dodržiavajte dostatočný bočný odstup od cyklistov pri ich predchádzaní.
 • Počítajte s nepozornosťou, horším zrakom a sluchom predovšetkým starších ľudí.
 • Počas jazdy venujte zvýšenú pozornosť pravej strane vozovky z dôvodu najpravdepodobnejšieho výskytu cyklistov.
 • Treba dbať na technický stav vozidla. Svetlá, brzdy i pneumatiky musia byť v dobrom stave. Taktiež čistota čelného i ostatných skiel je dôležitá.
 • V nočných hodinách zvýšte pozornosť a opatrnosť.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Pozrite si tiež

Vaše komentáre

Zavrieť reklamu