Pridajte sa k predplatiteľom

Biker.sk

ZÁMOK K ROČNÉMU PREDPLATNÉMU ČASOPISU BIKER IBA ZA 19,80€!
Novinky

Registrácia na 2. kolo KENNY slovenského pohára v endure v Bikeparku Košútka je spustená

Slovenský pohár v endure bude pokračovať svojím druhým kolom v dátume od 5. do 7. júla 2024. To bude zároveň zaradené do seriálu MTBIKER Hornonitrianska enduro séria a od dnešného dňa máte možnosť registrovať sa na preteky.
Matúš Bušík
Registrácia na 2. kolo KENNY slovenského pohára v endure v Bikeparku Košútka je spustená

Organizátori pretekov si pre vás pripravili úplne novú lokalitu a taktiež nové trate v rámci nej. Tieto preteky tak budú rozhodne lákadlom pre všetkých nadšencov disciplíny enduro.

Konkrétne pôjde o 1. kolo MTBIKER Hornonitrianskej enduro série, ktorá vyvrcholí septembrovým kolom v bojniciach. Zároveň sú však tieto preteky zaradené do KENNY slovenského pohára v endure.

Preteky sa uskutočnia počas predĺženého víkendu na začiatku júla. Konkrétne v piatok 5. a sobotu 6. júla prebehne tréning, v ktorom budú môcť jazdci využiť vývoz vlekom. Nedeľa 7. júla bude následne patriť pretekom.

Registrovať sa na preteky môžete online prostredníctvom internetovej stránky www.sportsofttiming.sk.

No a na čo sa môžete tešiť?

Obrovským lákadlom je už len to, že preteky v disciplíne enduro sa v Bikeparku Košútka ešte nekonali a tak to bude niečo nové. Nová bude organizácia a nové budú aj trate.

Bikepark v Košútke poskytuje vynikajúce zázemie pre pretekárov a určite tu bude panovať skvelá atmosféra počas celého víkendu.

Trať pretekov

Enduro trať sa skladá z 5 RS-iek (rýchlostné skúšky) a 5 transferov. 5. transfér bude riešený vývozom vlekom. RS sú prevažne zjazdového charakteru, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami. Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej RS na štart nasledujúcej RS. Kategória KIDS pôjde RS1, RS3 a RS5.

Rýchlostné skúšky:

 • RS 1 – 1 700 m, prevýšenie 203 m
 • RS 2 – 1 450 m, prevýšenie 207 m
 • RS 3 – 1 460 m, prevýšenie 211 m
 • RS 4 – 2 260 m, prevýšenie 250 m
 • RS 5 – 1 610 m, prevýšenie 210 m
 • Celkovo: 8 480, prevýšenie 1 081 m

Transfery:

 • TR 1 – 3 270 m, 280 m
 • TR 2 – 5 470 m, 266 m
 • TR 3 – 5 470 m, 266 m
 • TR 4 – 3 270 m, 280 m
 • TR5 – vlek
 • Celkovo: 17 480 m, prevýšenie 1 092 m

Kompletné propozície podujatia

Organizátor:      OZ Hornonitrianske stopy, Bikepark Košútka
Kontakt:             hn.stopy@gmail.com
Dátum:               5.-6.7.2024 tréning, 7.6.2024 pretek
Miesto:               Bikepark Košútka
Slanecká
962 05 Hriňová-Malý Slanec
GPS súradnice 48.561727482616774, 19.53330928129243
Organizované na základe povolení Bikepark Košútka

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny znenia propozícií.

Registrácia: na mieste  v sobotu 6.7.2024 13:00 – 16:00 a v nedeľu 7.7.2024 7:00 – 8:30. Z organizačných dôvodov nebude možné sa registrovať neskôr.

Štartovné

Štartovné 45€ na mieste, kategória KIDS 25€. Platba možná len v hotovosti.

Online registrácia 35€, kategória KIDS 25€ na www.sporsofttiming.sk

Kategórie

 1. Kategórie s povinnou licenciou – Slovenský pohár:
  a. Muži U21, 2004-2008
  b. Ženy, -2010
  c. Muži Masters 35+, -1989
  d. Muži Elite 21-34 rokov, 1990-2003
  e. E-bike, -2008

2. Enduro Challenge ( EC ) – pre štart nie je potrebná licencia

Kategórie bez povinnej licencie – Enduro Challenge:
a. KIDS do 13 rokov, 2011 –
b. Juniori 14-17 rokov, 2007-2010
c. Hobby muži od 18 do 39, 1985-2006
d. Hobby muži 40+, -1984
e. Hobby ženy,  -2010
f. E-bike , -2010

Program podujatia

Piatok 5. júla, Sobota 6. júla 2024
● tréning  – bez zabezpečenia Zdravotnej služby
● Registrácia a prezentácia v sobotu od 13:00 do 16:00

Nedeľa 7. júla 2024
● Registrácia a prezentácia od 7:00 do 8:30
● Riders meeting 9:30
● Štart prvých jazdcov 10:00

Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné číslo a tiež sponzori podujatia.
Štartovať sa bude po 10 jazdcov v 5 minútových intervaloch. V zázemí  bude občerstvovacia stanica.

Vyhlásenie výsledkov: do hodiny po dojazde posledného pretekára.
Počas pretekov doporučujeme pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón.

Radenie na štarte a systém pretekov

Štartovné listiny sa zostavia na základe poradia pri registrácii. Do prvého transferu štartujú pretekári podľa štartovej listiny, podľa registrácie.

Štart na každej RS je ľubovoľný. Jazdec štartuje na pokyn časomerača, približne v 30 sekundových intervaloch.

V cieli každej RS je potrebné po prejdení cieľovej roviny čo najskôr opustiť tento priestor a umožniť tak ostatným pretekárom bezpečný dojazd RS.

Koniec každej RS bude označený farebnou čiarou na zemi.

Vyhráva pretekár s najkratším súčtom časov prejazdov RS. Celkový limit na preteky sú 4 hodiny.

Trať pretekov a bezpečnosť:

Enduro trať sa skladá z 5 RS-iek (rýchlostné skúšky) a 5 transferov. 5. transfér bude riešený vývozom vlekom. RS sú prevažne zjazdového charakteru, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami.

Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej RS na štart nasledujúcej RS.

Kategória KIDS pôjde RS1, RS3 a RS5.

Na trati budú mať pretekári pripravenú občerstvovaciu stanicu v zázemí pretekov.

Trať je vyznačená vyznačovacou páskou a farebným značením na zemi.

Zdravotná služba je zaistená len v priebehu pretekov. V rámci tréningu nie je zabezpečená zdravotná služba.

V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie štartovného.

Počas celých pretekov musí mať pretekár upnutú prilbu na hlave. Prilbu je dovolené zložiť pri transferoch iba pri stúpaniach.

Jazdci musia byť sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné. Na miestach kde je trať vyznačená páskami na oboch stranách trate, jazdec musí prejsť medzi páskami. V takomto mieste, vynechanie, obídenie z inej strany sa považuje za skracovanie trate.

Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Porušenie pravidiel pretekov

Pretekár porušuje pravidlá:
● v prípade predčasného štartu, či nedodržania času pre oficiálny tréning
● ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil
● v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času
● pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla
● v prípade použitia zakázaných dopingových látok
● ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla
● je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice
● ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov

O diskvalifikácii rozhoduje riaditeľ pretekov. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie. Všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“.

Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov.

Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a zbytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja!

Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii.

Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. Vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

Povinná výbava

Povinnou výbavou je cyklistická prilba. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.
Povinná plná prilba Enduro, alebo DH špecifikácie (fullface) a chránič chrbtice – kategórie Slovenského pohára a kategória KIDS.

Organizátor dôrazne odporúča full face prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy kontakt na organizátora!

Aktuality

13:45 Kompletné výsledky Tour de France 2024.

Tadej Pogačar vyhral svoj tretí žltý dres, bodovaciu súťaž vyhral Biniam Girmay, v súťaži vrchárov zvíťazil Richard Carapaz a v kategórii mladých jazdcov bol najlepší Remco Evenepoel.

11:44 Analýza výkonu: Aké watty tlačil Tadej Pogačar pri rekordných výkonoch na Tour de France?

Col du Galibier, Pla d’Adet, Plateau de Beille, Isola 2000 a Col de la Couillole – päť stúpaní, v ktorých Tadej Pogačar prekonal doterajšie rekordy obrovským rozdielom a na Plateau de Beille predviedol pravdepodobne najlepší vrchársky výkon v histórii cyklistiky.

10:30 Bolo by to extrémne hlúpe, reaguje Tadej Pogačar na obvinenia z dopingu na Tour de France.

V horských etapách suverénne dominoval a lámal rekord za rekordom. Jeho agresívny štýl pretekania však vyvolal aj kritiku a po neuveriteľných výkonoch sa nevyhol ani obvineniam z dopingu.

09:45 Fotogaléria: 50 skvelých fotografií Tadeja Pogačara z Tour de France 2024.

Tadej Pogačar sa stal po 26 rokoch prvým jazdcom, ktorý vyhral Giro d’Italia aj Tour de France v jednom roku.

09:34 Fotogaléria: Najlepšie momenty z majstrovstiev Slovenska v horskej cyklistike 2024 s Petrom Saganom.

Na pretekoch sa predstavila aj najväčšia hviezda slovenskej cyklistiky Peter Sagan a na košickom Bankove sa stretlo množstvo fanúšikov, ktorí sa chceli s Petrom rozlúčiť nakoľko šlo pravdepodobne o jeho posledné profesionálne preteky.

Zavrieť reklamu