Pridajte sa k predplatiteľom

Biker.sk

ZÁMOK K ROČNÉMU PREDPLATNÉMU ČASOPISU BIKER IBA ZA 19,80€!
Novinky

Registrácia na 1. kolo Slovenského pohára v endure v Partizánskom je spustená

Prvé tohtoročné preteky v disciplíne enduro sa uskutočnia na Baťovych trailoch v Partizánskom. Pôjde o prvé kolo Hornonitrianskej enduro série, ktoré bude zároveň úvodným kolom slovenského pohára v endure.
Matúš Bušík
Registrácia na 1. kolo Slovenského pohára v endure v Partizánskom je spustená

Foto: Vladimír Králik - @malykral

Slovenský pohár v endure v sezóne 2024 prevzal nový organizačný tím. V roku 2024 bude SP pozostávať z piatich pretekov v rôznych lokalitách.

POZOR! Počet štartujúcich v prvom kole SP je z kapacitných dôvodov obmedzený na 150 pretekárov, takže kto sa prvý registruje štartuje v pretekoch. Ostatné kola prebehnú bez obmedzení.

Registrovať sa na prvé kolo pretekov na Baťovych trailoch v Partizánskom môžete na nasledujúcom odkaze: registrace.sportsoft.cz.

Všetky preteky slovenského pohára budú rozdelené do dvoch hlavných kategórií: Slovenský pohár a Enduro Challenge. V rámci slovenského pohára v endure budú štartovať pretekári s platnou licenciou SZC a budú zbierať body do hodnotenia UCI. V rámci Enduro Challenge môžu štartovať aj pretekári bez platnej licencie, tzv. hobbíci.

Registrovať sa môžete v nasledovných kategóriách:

Kategórie s povinnou licenciou SZC – Slovenský pohár:
-Muži U21
-Ženy
-Muži Masters 35+
-Muži Elite 21-34 rokov
-E-bike
Kategórie bez povinnej licencie – Enduro Challenge:
-KIDS do 13 rokov
-Juniori 14-17 rokov
-Hobby muži od 18 do 39
-Hobby muži 40+
-Hobby ženy
-E-bike

 

Štartovné na preteky je pre všetky kolá jednotné. Pri online registrácii zaplatíte 35 €, pri registrácii na mieste to bude o 10 € viac. V pretekoch môžu štartovať aj deti do 13 rokov, v tomto prípade bude štartovné 25 €.

Propozície 1. kola Slovenského pohára v endure na Baťovych trailoch v Partizánskom

Organizátor:      OZ Hornonitrianske stopy

Kontakt:             hn.stopy@gmail.com

Dátum:               27.4.2024 tréning, 28.4.2024 pretek

Miesto:               Salaš Partizánske

Pod Salašom 1857/1
958 01 Partizánske

GPS súradnice 48°37’05.5″N 18°22’34.4″E

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny znenia propozícií.

Registrácia: na mieste  v sobotu 13:00 – 16:00 a v nedeľu 28.4.2024 7:00 – 8:30. Z organizačných dôvodov nebude možné sa registrovať neskôr.

Štartovné:

Štartovné 45€ na mieste, kategória KIDS 25€. Platba možná len v hotovosti.

Online registrácia 35€, kategória KIDS 25€ na http://www.sportsofttiming.sk/ – bližšie informácie budú zverejnené na FB stránke organizátora https://www.facebook.com/hornonitrianskaenduroseria

Riders meeting: 9:30 v priestoroch štartu a cieľa

Kategórie

Kategórie s povinnou licenciou – Slovenský pohár:

 1. Muži U21, 2004-2008
 2. Ženy, -2010
 3. Muži Masters 35+, -1989
 4. Muži Elite 21-34 rokov, 1990-2003
 5. E-bike, -2008
 1. Enduro Challenge ( EC ) – pre štart nie je potrebná licencia

 Kategórie bez povinnej licencie – Enduro Challenge:

 1. KIDS do 13 rokov, 2011 –
 2. Juniori 14-17 rokov, 2007-2010
 3. Hobby muži od 18 do 39, 1985-2006
 4. Hobby muži 40+, -1984
 5. Hobby ženy, -2010
 6. E-bike , -2010

Sobota

 • tréning – bez zabezpečenia Zdravotnej služby
 • Registrácia a prezentácia od 13:00 do 16:00

Nedeľa

 • Registrácia a prezentácia od 7:00 do 8:30
 • Riders meeting 9:30
 • Štart prvých jazdcov 10:00

Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné číslo a tiež sponzori podujatia.

Štartovať sa bude po 10 jazdcov v 5 minútových intervaloch. V cca.strede spoločného výšlapu na štarty bude občerstvovacia stanica.

Vyhlásenie výsledkov: do hodiny po dojazde posledného pretekára.

Počas pretekov doporučujeme pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón.

Radenie na štarte a systém pretekov

Štartovné listiny sa zostavia na základe poradia pri registrácii. Do prvého transferu štartujú pretekári podľa štartovej listiny, podľa registrácie. Štart na každej RS je ľubovoľný. Jazdec štartuje na pokyn časomerača, približne v 30 sekundových intervaloch. V cieli každej RS je potrebné po prejdení cieľovej roviny čo najskôr opustiť tento priestor a umožniť tak ostatným pretekárom bezpečný dojazd RS.

Koniec každej RS bude označený farebnou čiarou na zemi. Vyhráva pretekár s najkratším súčtom časov prejazdov RS. Celkový limit na preteky sú 4 hodiny.

Trať pretekov a bezpečnosť:

Enduro trať sa skladá zo 4 RS-iek (rýchlostné skúšky) a 4 transferov. RS sú prevažne zjazdového charakteru, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami. Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej RS na štart nasledujúcej RS. Kategória KIDS pôjde RS2 a RS4.

 

dĺžka (m) prevýšenie (m)
RS1 2 300 275
RS2 2 100 274
RS3 1 300 173
RS4 1 400 111
7 100 833
 
dĺžka (m)
TR1 2 800 287
TR2 2 800 287
TR3 2 300 221
TR4 1 600 131
9 500 926

Na trati budú mať pretekári pripravenú občerstvovaciu stanicu v cca v strede spoločného výšľapu. Trať je vyznačená vyznačovacou páskou a farebným značením na zemi.

Zdravotná služba je zaistená len v priebehu pretekov. V rámci tréningu nie je zabezpečená zdravotná služba. V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie štartovného.

Počas celých pretekov musí mať pretekár upnutú prilbu na hlave. Prilbu je dovolené zložiť pri transferoch iba pri stúpaniach.

Jazdci musia byť sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné.

Na miestach kde je trať vyznačená páskami na oboch stranách trate, jazdec musí prejsť medzi páskami. V takomto mieste, vynechanie, obídenie z inej strany sa považuje za skracovanie trate.

Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Porušenie pravidiel pretekov

Pretekár porušuje pravidlá:

 • v prípade predčasného štartu, či nedodržania času pre oficiálny tréning
 • ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil
 • v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času
 • pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla
 • v prípade použitia zakázaných dopingových látok
 • ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla
 • je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice
 • ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov

O diskvalifikácii rozhoduje riaditeľ pretekov. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie. Všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“.

Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov.

Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov.

Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a zbytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja!

Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii.

Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. Vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

Povinná výbava:
Povinnou výbavou je cyklistická prilba. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.

Povinná plná prilba Enduro, alebo DH špecifikácie (fullface) a chránič chrbtice – kategórie Slovenského pohára a kategória KIDS.

Organizátor dôrazne odporúča full face prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy kontakt na organizátora!

Aktuality

14:26 Video: Lyžiar a lyžiarka preskočili cez Tadeja Pogačara pred cieľom kráľovskej etapy Giro d’Italia.

Súrodenci Flora a Miro Tabanelli preleteli ponad Pogačarom tesne pred vrcholom stúpania Mottolino, kde sa Slovinec tešil už zo štvrtého etapového víťazstva na Gire.

10:48 Video: Julian Alaphilippe daroval Mircovi Maestrimu dres z víťaznej etapy na Giro d’Italia.

Alaphilippe vyhral dvanástu etapu po 130 km v úniku a 11-kilometrovom sóle, pričom veľkú časť trasy prešiel v úniku len vo dvojici s Talianom Mircom Maestrim, a práve vďaka nemu dokázal ušetriť dostatok síl na záverečný víťazný útok.

10:22 Michael Kolář: Preteky ma už netrápia. Jazdím pre radosť, baví ma zdokonaľovať sa.

Manažér slovenského enduro tímu OKOEVERYWHERE a bývalý profesionálny cestný cyklista chce odovzdať svoje skúsenosti svojim zverencom a mladšej generácii.

09:30 Demi Vollering vyhrala dve zo štyroch etáp aj celkovú klasifikáciu pretekov Okolo Burgosu.

27-ročná Holanďanka pokračuje v skvelých výkonoch a po víťazstve celkového hodnotenia pretekov Vuelta España Femenina a Okolo Baskicka, si pripísala ďalšiu výhru na pretekoch Okolo Burgosu.

09:16 Sam Bennett vyhral štyri etapy aj celkové hodnotenie na pretekoch Štyri dni Dunkerque.

Okrem dvoch víťazstiev bol Bennett raz druhý a raz tretí. Na druhom mieste skončil celkovo len 22-ročný Francúz Paul Penhoët a tretí bol o rok starší Belgičan Jenno Berckmoes.

Zavrieť reklamu