Biker.sk

FUNKČNÁ ČELENKA GARMIN K ROČNÉMU PREDPLATNÉMU ČASOPISU BIKER IBA ZA 16,90€!
Novinky

Otázky a odpovede, ako jazdiť bezpečne na bicykli: Pravidlá správnej jazdy

Ministerstvo vnútra spustilo kampaň, v ktorej pripomína cyklistom i vodičom, ako sa správať v premávke zodpovedne, ohľaduplne a podľa zákona.
Martin Sarvaš

Posledné tragické nehody cyklistov upriamili pozornosť verejnosti na bezpečnosť cyklistickej dopravy, ktorá sa teší u nás čoraz väčšej obľube. Aktuálne je tiež v plnom prúde celoslovenská kampaň Do práce na bicykli.

Ministerstvo vnútra SR považuje ochranu cyklistov na cestách za veľmi dôležitú, nakoľko spolu s chodcami patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Sme pripravení hľadať riešenia a poznatky z ostatných krajín tak, aby nezostali len na papieri, ale boli aj reálne vykonateľné v prospech ochrany cyklistov.

Všetky články zo série: Otázky a odpovede, ako jazdiť bezpečne na bicykli

Môžu ísť viacerí cyklisti vedľa seba?
 • Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou.
 • Po cestičke pre cyklistov smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
Po ktorej strane ide cyklista?
 • Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov, a to vpravo.
 • Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky.
 • Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici.
Ako cyklista predbieha vozidlo?
 • Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.
 • To neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

Dáva cyklista znamenie pri zmene smeru jazdy?
 • Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva upažením.
 • Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu.
 • Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu.
Môže cyklista jazdiť bez držania riadidiel?
 • Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel.
Môže cyklista počas bicyklovania venčIť psa alebo tlačIť druhý bicykel?
 • Cyklista nesmie držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.
Idem z obchodu, môžem si zavesiť na riadidlá nákup?
 • Pozrite bod vyššie. Cyklista teda nesmie mať zavesené na riadidlách ani nákupné tašky.
Dole kopcom a nohy z pedálov hore, je to ok?
 • Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.
Môžu ísť ba jednom bicykli dvaja cyklisti?
 • Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Viac dospelých môže byť len na viacmiestnom bicykli.
 • Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov:
 1. na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
 2. v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
 3. v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Vaše komentáre

Zavrieť reklamu