Biker.sk

FUSAKLE ZDARMA K ROČNÉMU PREDPLATNÉMU ČASOPISU BIKER IBA ZA 14,90€!
Tlačové správy

V Košiciach chystajú enduro preteky cez Stravu – KE.CY Virtual EnDUO Race 2020

Keďže kvôli koronavírusu sa rušia všetky preteky, košickí bikeri zorganizovali enduro preteky cez cyklistickú aplikáciu Strava.
Biker

Ilustračné foto - KE.CY - košické cyklotraily

Termín – od 23.05. 2020, 8:00 do 24.05.2020, 20:00
Miesto – KE.CY Traily
Organizátori: KE.CY – košické cyklotraily, o.z., Enjoy the Ride Team o.z.

Virtuálne Enduro preteky dvojíc na KE.CY trails cez segmenty v aplikácii Strava

  • Časy budú merané aplikáciou Strava a vyhodnotené ako súčet časov oboch jazdcov tímu z každej RS – reklamácie dosiahnutých časov nemajú opodstatnenie, lebo organizátor nezabezpečuje časomieru.
  • Na absolvovanie pretekov máte jeden pokus v sobotu a jeden pokus v nedeľu. Podmienkou je absolvovanie RS v uvedenom poradí a v jednom kuse.
  • Po dojazdení označte svoju aktivitu vo formáte KE.CY Virtual EnDUO Race. Na absolvovanie kola nie je určený časový limit.

Podmienkou účasti je:

– vytvorenie dvojčlenného tímu
– úhrada štartovného formou daru
– konto v aplikácii Strava (obaja jazdci)

  • Do správy pre prijímateľa uvediete dve mená členov teamu (nickname) v aplikácii Strava.
  • Prihlášku s potvrdením o úhrade a prihlasovacím menom v aplikácii STRAVA zasielajte na info@spdh.sk
  • Následne bude team pridaný do klubu STRAVA, ktorý bude tvoriť štartovnú listinu – KE.CY Virtual EnDUO Race 23. – 24.05.2020

Štartovné – 10€ za tím ( inkasované štartovné bude použité na úpravu KE.CY trailov)

Číslo účtu: SK21 8330 0000 0024 0088 7746 – účet KE.CY – košické cyklotraily, o.z.

Uzávierka platieb bude 20.05.2020

Formát súťaže

– časový harmonogram na absolvovanie súťaže je od soboty 8:00 do nedele 20.00
– dvojice sa vydávajú na trať v ľubovoľnom čase (spolu), podľa vlastného uváženia, odporúčame sa riadiť nariadeniami krízového štábu SR
– tím musí absolvovať všetky vybrané RS v stanovenom termíne a v rovnakom čase, teda spoločne! Ak nebude dodržaná táto podmienka, nebude teamu pridelené umiestnenie.
– počet pokusov na absolvovanie každej RS je jeden v sobotu a jeden v nedeľu
– jazdy môžu byť realizované v priebehu dvoch dní (23. – 24.05.2020), ale v celkovom zázname výjazdu, nie len jednotlivé segmenty!!!
– v prípade nejasnosti, musia tímy doložiť záznam jazdy na vyžiadanie organizátorov
– segmenty budú zverejnené 22.05.2020 o 20.00
– štart a cieľ RS bude označený tabuľkou
– víťaz bude určený súčtom dosiahnutých časov všetkých RS oboch jazdcov tímu
– radi by sme požiadali všetkých účastníkov o dodržiavanie fair play a neskracovanie si trate – NO CHICKEN LINES!
– výsledky budú vyhlásené 25.05.2020 o 20:00

Kategórie

Kategória bude hodnotená pri prihlásení minimálne 3 teamov.

– Muži DUO
– Ženy DUO
– Mix DUO ( Žena / Muž )
– eBike DUO

– Muži Easy DUO
– Ženy Easy DUO
– Mix Easy DUO ( Žena / Muž )
– eBike Easy DUO

Trate

EnDUO – RS1 – Lesmír, RS2 – Zlatoklopka, RS3 – Surawy, RS4 – Davidoff, RS5 – Bedľa
Easy EnDUO – RS1 – Lesmír, RS2 – Zlatoklopka, RS3 – Bedľa

Mapy tratíhttps://www.ke-cy.sk/sk/nase-traily

Ceny – Prestíž na sociálnych sieťach a malé vecné ceny pre prvých v každej kategórii

Záverečné ustanovenia

– formát súťaže dvojíc je zvolený z dôvodu bezpečnosti súťažiacich, keďže súťaž prebieha bez lekárskeho a iného technického zabezpečenia
– každý pretekár súťaží na vlastnú zodpovednosť a musí prispôsobiť rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a podmienkam na trati
– podujatie organizované prevádzkovateľom je verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa vašej osoby alebo prejavov osobnej povahy v súvislosti s vašou účasťou/prítomnosťou na podujatí prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva za účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom podujatia z dôvodu zdokladovania konania podujatia a formou ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa, v tlačových správach a u spoluorgani-zátorov a na účel propagácie organizátorov, kultúrnych a historických hodnôt. Fotografie a videozáznamy sú spracúvané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že podujatie sa usku-točnilo, ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákonných povinností.

V Košiciach 1.5.2020 Organizačný Team

Vaše komentáre

Zavrieť reklamu